Program Dana turizma

Utjecaj kreativnih industrija na turizam kao jedna od glavnih tema Dana hrvatskog turizma koji se održavaju na Hvaru 24. i 25. listopada