Novosti

Novi direktori predstavništava HTZ-a i potpore događanjima

Na održanoj 46. sjednici, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ) imenovalo je direktore predstavništva u svijetu te dodijelilo više od 8 milijuna kuna potpore događanjima

46. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a

Tako će naredne tri godine funkciju direktora predstavništva u Austriji i dalje obnašati Ranko Vlatković, dok će Paul Šikić i dalje biti direktor predstavništva u Švedskoj. Novi direktori su Metka Bradetić koja će voditi predstavništvo u Sloveniji, odnosno Jelena Bilić koja će voditi predstavništvo u Češkoj i Ivona Grgan koja će voditi predstavništvo u Velikoj Britaniji. Direktorima novi mandati započinju 1. rujna ove godine.

Za radno mjesto direktora predstavništva u Švicarskoj, Španjolskoj i Japanu nije odabran niti jedan kandidat. Vođenje poslova predstavništva u Švicarskoj preuzima Ranko Vlatković, direktor predstavništva u Austriji, uz iznimku kantona Ticino (talijansko govorno područje), koji prelazi u ingerenciju predstavništva HTZ-a u Italiji. Dosadašnjem direktoru predstavništva u Japanu, Edouardu Tripkoviću Katayami, aneksom ugovora o radu mandat je produljen do kraja godine. Do tada će Glavni ured HTZ-a predložiti optimalan model daljnjeg predstavljanja na tržištu Japana. Vezano za Španjolsku, Glavni ured HTZ-a će također do kraja godine predložiti optimalan model daljnjeg predstavljanja na španjolskom tržištu, a do navedenog roka se zadržava aktualni uredski prostor u Madridu ekipiran s jednim stručnim suradnikom, a čiji će rad direktno koordinirati stručne službe Glavnog ureda HTZ-a.

Direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić je naglasio kako su odluke vezane za predstavništva HTZ-a donesene s ciljem racionalizacije troškova, ali i postizanja boljih rezultata. „Troškovi predstavništva na godišnjoj razini iznosili su oko 5 milijuna eura, a ovim će se izmjenama ostvariti dodatne uštede te će se taj novac kvalitetnije usmjeriti na marketinške i PR kampanje. Također, od novih direktora očekujemo proaktivnost te moderniji pristup tržištima na kojima će djelovati“, poručio je direktor Ivičić.

 

Više od 8 milijuna kuna potpora događanjima

Također, Turističko vijeće HTZ-a je usvojilo i prijedlog odluke o dodjeli potpora događanjima u 2015. godini. Od ukupno 575 kandidiranih projekta u razmatranje je uzeto 500 projekata, a financijsku potporu je ostvarilo 129 projekata u ukupnom iznosu od 8.150.000,00 kuna. U kategoriji „Top događanja“ potporu je ostvarilo 11 projekata u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna.

„Odlučeno je da se manifestacije ove godine podrže s iznosom većim od 8 milijuna kuna. Od toga je milijun kuna izdvojeno za događanja na turistički nerazvijenim područjima, oko 2,5 milijuna kuna za potpore događanjima srednjeg ranga, dok je ostatak namijenjen za top događanja. Posebno veseli što je za događanja na kontinentu izdvojeno oko 20 posto ukupnih sredstava, a sa snažnom podrškom razvoja turizma na kontinentu ćemo nastaviti i kroz buduće aktivnosti“, rekao je ministar turizma Darko Lorencin.

Na Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2015. godini, prijavljeno je 34 programa, a u razmatranje su uzeta 33 programa. Potpora je dodijeljena za 12 programa razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u ukupnom iznosu od 580.000,00 kuna.

Turističko vijeće je usvojilo i odluku o ulasku Zagreba u PPS projekt. Naime, Turistička zajednica grada Zagreba iskazala je interes za samostalnim uključenjem Zagreba u PPS projekt, a isto je omogućeno predloženom Izmjenom „Pravila za dodjelu oznake PPS destinacije“. Zagreb je administrativno, kulturno, gospodarsko i političko središte Republike Hrvatske i kao takav predstavlja cjelogodišnju destinaciju.

Također, Turističko vijeće HTZ-a je, nastavno na svoju odluku sa 45. sjednice održane 26. svibnja 2015. godine, izvršilo usklađivanje Javnog poziva za oglašavanje u promotivnim kampanjama turističkog sektora u 2016. godini s važećim propisima i pravnom stečevinom Europske unije koji uređuju potpore male vrijednosti – „de minimis“ potpore. Tako je od sada Program dodjele potpore male vrijednosti – „de minimis“ za udruženo oglašavanje usklađen sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom HTZ-a i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 te isti za cilj ima utvrditi uvjete, kriterije i način dodjele potpora koje HTZ dodjeljuje poduzetnicima za sufinanciranje troškova medijskog i drugih oblika oglašavanja. Glavni ured HTZ-a zadužuje se za objavu i provedbu Javnog poziva za oglašavanje u promotivnim kampanjama turističkog sektora u 2016. godini u skladu s donesenim Programom.

Zaključno, Turističko vijeće HTZ-a usvojilo je odluku o poništavanju natječaja za izbor vizualnog identiteta brenda „Hrvatska“ jer je Povjerenstvo za izbor rješenja, na sastanku održanom 14. srpnja 2015. godine, donijelo zaključak da se od prijavljenih kandidatura, odnosno rješenja, ne odabere niti jedno. Takva je odluka donesena u skladu s rezultatima istraživanja ponuđenih rješenja na emitivnim tržištima te stručnoj procjeni članova Povjerenstva za izbor kako niti jedno od ponuđenih rješenja ne komunicira autentičnu vrijednost hrvatskog turizma na dulji period.

 

Tagovi: , , , , , , , , , , , ,

Povezani članci