Novosti

HTZ osigurao 12,5 mil Kn u 2015. za PR

Radi uspješne realizacije Strateškog marketinškog plana HTZ pristupila prikupljanju i odabiru ponuda specijaliziranih i visoko kvalificiranih agencija

U svrhu postizanja ciljeva definiranih Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma, jačanja nacionalnog turističkog brenda, povećanja turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanja prosječne potrošnje turista, Hrvatska turistička zajednica objavila je natječaj za odabir međunarodne agencije za upravljanje odnosima s javnošću i predstavnicima medija.Radi uspješne realizacije SMPHT-a, Hrvatska turistička zajednica pristupila je prikupljanju i odabiru ponuda specijaliziranih i visoko kvalificiranih agencija za izradu i provođenje sveobuhvatnog plana sofisticirane komunikacijske strategije odnosa s javnošću u određenom broju zemalja (geozona). Plan dizajniran od stane odabranog ponuditelja imat će za cilj podizanje razine svijesti i razumijevanja ponude Hrvatske te upravljanje postojećom percepcijom o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji. Očekivani cilj komunikacijske strategije odnosa s javnošću doprinos je postizanju ciljeva marketinškog plana, uz izmjenu određene slike, percepcija i stavova o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji kod ciljanih potrošača.Natječaj za odabir međunarodne agencije za upravljanje odnosima s javnošću i predstavnicima medija sastoji se od dvije faze. Za prvu fazu, odnosno pretkvalifikacijsku fazu nadmetanja, rok za dostavu dokumentacije je 1. prosinca 2014. U ovoj fazi mogu sudjelovati svi ponuditelji koji udovoljavaju kriterijima propisanima u odredbama o sposobnosti ponuditelja. Tehničko povjerenstvo imenovano od strane Glavnog ureda HTZ-a odabrat će do najviše pet ponuditelja koji će ući u drugu fazu postupka, uzimajući u obzir prezentiranu dokumentaciju kojom se dokazuju pojedeni uvjeti definirani u natječaju.Ponuditelji koji su pozvani na sudjelovanje u drugoj fazi nadmetanja održat će u Zagrebu prezentaciju svoje ponude, a Povjerenstvo za odabir razmotrit će pristigle ponude te će prema formuli ocijeniti iste, po čemu će, zaključno s prihvaćanjem ponude, biti potpisan i ugovor.Odabrana agencija će Hrvatskoj turističkoj zajednici isporučiti sljedeće usluge: provođenje istraživanja i ocjena postojećeg stanja; razvoj strategije odnosa s javnošću za narednih pet godina za tržišta navedena u natječaju; razradu strategije kroz trogodišnji PR/MR plan tržišta navedenih u natječaju; izradu detaljnog plana/programa provedbe PR/MR strategije za razdoblje od jedne godine za tržišta navedena u natječaju; izvršenje strateške PR/MR usluge u skladu s planiranim programom za razdoblje od jedne godine za tržišta navedena u natječaju; ocjenu postignutih rezultata.Novčana sredstva koja su Hrvatskoj turističkoj zajednici osigurana za 2015. godinu za predmetni projekt iznose 12.560.000,00 kuna bez PDV-a, a ponuda mora sadržavati detaljnu specifikaciju troškova po svim pozicijama, uključujući i procjenu prosječne cijene radnog sata za usluge iz ponude.
Javni natječaj za odabir međunarodne agencije za upravljanje odnosima s javnošću i predstavnicima medija nalazi se na sljedećem linku: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska

Tagovi: , ,

Povezani članci