Opremanje

Bone china – porculan s prahom kostiju

Bone china – porculan s prahom kostiju

Porculan i pribor za jelo odraz su kvalitete restorana. No nije svaki porculan isti. Najfiniji i najkvalitetniji je onaj od praha životinjskih kostiju

Obnova starina za turizam

Obnova starina za turizam

Ukoliko namjeravate adaptirati starinu, pazite da zadržite one arhitektonske i autohtone elemente koji čine razliku, zbog kojih je gost zadovoljniji