AMirMuzur

Amir Muzur: Svjesno i nesvjesno pamćenje: kratki tečaj radi snalaženja na tržištu

AMIR MUZUR – KANDIDAT ZA REKTOR SVEUČILIŠTA U RIJECI, ZDRAVSTVENI STUDIJ, pročelnik Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci / SNIMIO: DAMIR ŠKOMRLJ / RIJEKA, 03- 02- 2017