65 godina Valamara & nova upravna zgrada

Valamar Riviera u proteklih nekoliko godina narasla je u najveću i najznačajniju turističku kompaniju u Hrvatskoj. Otvaranjem novog proširenja upravne zgrade obilježeno je prvih 65 godina rada i započela nova era u kojoj su zaposlenici na prvom mjestu