Novosti

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini

Ministar turizma Anton Kliman danas je donio Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini

Ministarstvo-turizma_RH

Ovom Odlukom odobrena su sredstva za sufinanciranje 34 razvojna projekta u ukupnoj vrijednosti od 16.951.200,00 kn za sljedeća područja financiranja: plaže, javna cikloturistička infrastruktura, objekti turističke infrastrukture kojima upravljaju ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i nastavci projekata javne turističke infrastrukture sufinancirane sredstvima iz Fonda za razvoj turizma kroz programe Ministarstva turizma u 2013. i 2014. godini. Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava za centre za posjetitelje/interpretacijske centre će se donijeti po usvajanju Državnog proračuna za 2016.g., odnosno kada se u cijelosti osiguraju potrebna sredstva za donošenje takve odluke.

Cilj financiranja predmetnog programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

„Jedan od temelja razvoja hrvatskog turizma su investicije. Pri tome veliku važnost imaju investicije u javnoj turističkoj infrastrukturi koje su prijeko potrebne za daljnji razvoj destinacija i povećanje konkurentnosti, a upravo je ovaj program u skladu s tim ciljevima. Područja financiranja su objekti javne infrastrukture kojima se unapređuje konkurentnost turističkih destinacija kroz razvoj različitih oblika turističkih ponuda i najperspektivnijih turističkih proizvoda kao štu su kulturni, sportski, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma. Također, financira se i preoblikovanje objekata devastirane kulturne i povijesne baštine te resursi prirodne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture, a koji predstavljaju veliki potencijal.“ istaknuo je ministar turizma Anton Kliman.

Sredstva su namijenjena za :

  1. izradu projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama i za uređenje i tematizaciju plaža po izrađenom projektu – kapitalna ulaganja;
  2. izradu dokumentacije i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju i opremanje centra za posjetitelje/interpretacijskog centra;
  3. izradu i primjereno opremanje i označavanje novih cikloturističkih tura koje se nastavljaju na transeuropske ili su kapitalne rute ili su na destinacijama velike turističke potražnje te prateće signalizacije te uređenje pratećih sadržaja kao što su odmorišta, vidikovci i sl.
  4. izradu projektne dokumentacije za izgradnju sadržaja javne turističke infrastrukture kojima upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
  5. nastavak realizacije projekata koji su već sufinancirani sredstvima Fonda za razvoj turizma kroz programe Ministarstva turizma u 2013. i 2014. godini

Predlagatelji za područja financiranja su subjekti javnog sektora – jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

NAPOMENA: Kao tijelo nadležno za provedbu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ministarstvo turizma predlagatelj je Odluke kojom je, između ostaloga, određeno da se naknade za koncesije za korištenje turističkog zemljišta i prihod od prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju u državni proračun, na razdjelu Ministarstva turizma te da ministar turizma ima ovlaštenje za donošenje programa korištenja tih sredstava. Odluka je usuglašena na sjednici Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove EU te prihvaćena na Vladi RH, u rujnu 2013. godine.

Tagovi: , ,

Povezani članci