Novosti

Program rada HTZ-a za 2017. godinu

U Glavnom uredu HTZ-a održana 12. sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Na sjednici je zaprimljen zahtjev direktora Glavnog ureda HTZ-a Ratomira Ivičića o sporazumnom razrješenju s funkcije direktora, usvojeno je Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o ostvarenju Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2016. godinu te najavljen snažniji fokus na marketinške aktivnosti u 2017. godini

 

Turisticko vijece - 12. sjednica

Sjednicu je vodio ministar turizma i predsjednik Hrvatske turističke zajednice Gari Cappelli, koji je na početku sjednice članove vijeća obavijestio o zaprimljenom zahtjevu direktora Glavnog ureda HTZ-a Ratomira Ivičića o sporazumnom razrješenju s funkcije direktora. Dodajemo kako će Ivičić obnašati funkciju direktora Glavnog ureda HTZ-a do izbora i imenovanja novog direktora. U nastavku sjednice članovi Turističkog vijeća su usvojili Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o ostvarenju Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2016. godinu. Usvojeno je i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Hrvatske turističke zajednice za 2016. godinu, a prezentirano je i izvješće o naplati boravišne pristojbe u 2016. godini.

Tako su ukupni prihodi Hrvatske turističke zajednice u 2016. godini ostvareni u iznosu od 273.565.503,00 kn što predstavlja 100% ostvarenja planiranih prihoda. Ukupni rashodi iznose 264.880.955,00kn, što predstavlja 99% realizacije planiranog iznosa. Od navedenog iznosa ukupni rashodi za aktivnosti izvršeni su u iznosu od 253.985.955,00 kn dok se preostali iznos od 10.895.000,00 kn odnosi na sredstva za podmirenje ranije preuzetih obveza iz 2016. godine. Uzimajući u obzir ukupne ostvarene rashode i utvrđena sredstva za podmirenje ranije preuzetih obveza, preostali iznos od 8.684.548,00 kn predstavlja sredstva koja se prenose u naredno razdoblje te će se posebnim odlukama direktora Glavnog ureda usmjeriti u druge aktivnosti određene Godišnjim programom rada za 2017. godinu.

Godišnja izvješća prokomentirao je i direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić. „Hrvatska turistička zajednica je u 2016. godini sadržajno i dinamički provodila ključne marketinške i druge aktivnosti planirane Godišnjim programom rada, koje su pridonijele jačanju snage branda, boljem pozicioniranju hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu i imidžu Hrvatske kao privlačne turističke destinacije. Sigurno je da smo svojim djelovanjem dali značajan doprinos ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa hrvatskog turizma u cjelini, kao i značajnom povećanju prihoda od turizma“, izjavio je direktor Ivičić.

Vezano za naplatu sredstava po osnovi boravišne pristojbe, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ukupan iznos obveze po osnovi boravišne pristojbe iznosi 406.569.498,00 kuna. Od navedenog iznosa uredno je uplaćeno 387.334.449,00 kuna, dok neuplaćeni dio iznosi 24.763.112,00 kuna. Tu je i neuplaćeni dio iz prethodnog razdoblja u iznosu od 9.089.560,00 kuna čime ukupan dug (neuplaćeni dio) po osnovi boravišne pristojbe iznosi 33.852.672,00 kuna s napomenom da postoje i ukupno preplaćena sredstva u iznosu od 6.369.721,00 kuna.

U 2017. godini još snažniji fokus na marketinškim aktivnostima
Članovi Turističkog vijeća usvojili su prijedlog odluke o odabiru marketinških agencija za suradnju u 2017. godini. Odluka je usvojena na temelju ponuda agencija dostavljenih sukladno Javnom pozivu od 14. rujna 2016. te ocjena Povjerenstva za odabir marketinške agencije za 2017. godinu. Tako je za tržište Nizozemske odabrana agencija Aviareps, za tržište Slovenije agencija Publicis, za tržište Italije agencija Localplanet (ProMedia), dok će agencija MediaCom pokrivati ostala tržišta navedena u Javnom pozivu.

Prihvaćen je i prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora o promidžbi hrvatskog turizma od strane hrvatskih olimpijaca u ciklusu 2017. – 2020. godine. Vrijednost navedene suradnje iznosi 1.000.000,00 kuna, za godinu dana, za razdoblje od četiri godine, od 2017. do 2020. godine. Turističko vijeće je odobrilo i financijsku podršku za biciklističku utrku „Tour of Croatia“ u 2017. godini u iznosu do 4.000.000,00 kuna. Usvojena je i odluka kojom se Hrvatska turistička zajednica uključuje u projekt nacionalne kampanje promocije zanimanja u turizmu, odnosno u projekt „Dani poslova u turizmu“, koji će se održavati u Osijeku (7. ožujka), Zagrebu (14. ožujka) i Kninu (21. ožujka). Tako će Hrvatska turistička zajednica financirati izradu kreativnog videa za potrebe televizijske kampanje navedenog projekta u iznosu od 150.000,00 kuna. Dodajemo kako je, sukladno provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u 2017. godini, projektima koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpore male vrijednosti dodijeljeno ukupno 43.620 kuna.

Tagovi: , , , , ,

Povezani članci