Novosti

Otpadom u ugostiteljstvu gospodariti, a ne ga samo odlagati

Krenula je primjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je na snazi od prošle godine,  a u pojedinim gradovima i općinama postaje provediv tek ove turističke sezone. Teži se smanjenoj proizvodnji otpada, uvodi se odvajanje korisnog od nekorisnog, te plaćanje po količini proizvedenog otpada – nepridržavanje povlači za sobom kazne i do 400 tisuća kuna, a dio novina odnosi se na hotele i ugostiteljstvo

Novina koja se najviše odrazila na poslovanje hotela, restorana i ugostiteljskih objekata je što po novom zakonu moraju angažirati tvrtku registriranu za gospodarenje otpadom, koja ima potrebne dozvole, te je pravilno prijavljena u državnom očevidniku koji je dostupan na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ugostitelji i hotelijeri više ne smiju sami odvoziti, odnosno odlagati otpad.

Plan provedbe donešen je na razini jedinica lokalnih samouprava, pa je implementacija novog Zakona krenula u različito vrijeme u različitim gradovima. Neki ugostitelji su tako novi sustav primijenili tek kad su im komunalna poduzeća prestala skupljati otpad, odnosno prihvaćati ga u reciklažnim dvorištima. Neki još uvijek “koriste gužvu”, jer to i mogu – njihov grad ili općina još nisu krenuli s odvajanjem otpada. No pitanje je tjedana, ako ne i dana kada će svi gradovi krenuti s odvajanjem, jer smo krajnje rokove već odavno premašili.

Važne izmjene odnose se i na razvrstavanje otpada koji nastaje u turističkim objektima. Uz već poznate kategorije kao što su plastika, papir i karton, staklo, metal, tekstil, ulje, odsad se odvaja i “biootpad” biološki razgradiv otpad od hrane, koji se ne smije bacati u istu posudu s miješanim komunalnim otpadom, niti izlijevati u kanalizacijski sustav, već se odlaže posebno. U tu kategoriju spadaju ostaci termički obrađene hrane, pokvareno voće i povrće i slično, dok se sirovo meso i kosti moraju posebno odvajati i zbrinuti.

No, razdvajanje otpada je tek prvi dio procesa. Ono što je itekako važno jest da je sve dokumentirano na “popratnicama”, odnosno pratećim listovima za otpad, na kojima se za svaki odvoz otpada bilježe informacije o objektu, vrsti otpada, količini, te zaposleniku tvrtke za gospodarenje otpadom koji je otpad preuzeo. Svaki objekt mora voditi i tzv. očevidnik o nastanku i tijeku otpada na kojem se evidentira količina proizvedenog te odvezenog otpada za svaki dan.

Ovakav način gospodarenja otpadom se trebalo pokrenuti i svatko od nas bi se trebao trebao potruditi implementirati ga na svim razinama. Od samih ugostiteljskih i turističkih objekata, preko odvoza, do same obrade. Kako cijela koncepcija gospodarenja otpadom u praksi funkcionira, raspitali smo se kod Sekundar usluge d.o.o., jedne od vodećih tvrtki registriranih i opremljenih za sakupljanje i odvoz neopasnog otpada na području Istre i Kvarnera. U razgovoru s voditeljima odjela za gospodarenje otpadom u sektoru turizma i ugostiteljstva saznali smo kako je većina hotelskih kuća i ugostitelja na ovom području krenula s provedbom pravila iz novog Zakona još protekle godine. Neki od problema koji su mučili ugostitelje odnosili su se na posude za skupljanje otpada, kao i na termine odvoženja što je i očekivano, s obzirom da je proces potpuno nov.

Nakon prvih godinu dana aktivne provedbe, savjeti iz Sekundar usluga su sljedeći: posude za otpad kojima se konstantno barata u prostoru objekta moraju biti visoke kvalitete, jasno označene, lako prenosive, moraju se lako podizati i imati mogućnost da se propisno zatvore za potrebe skladištenja i transporta. Dogovor između ugostitelja i tvrtke za odvoz bit će najveći izazov za one slabije opremljene tvrtke. Ne samo zbog učestalosti odvoza već i zbog odvoza u turističkim središtima gdje je često većim transportnim vozilima otežan ili onemogućen pristup.

Ove ćemo turističke sezone vidjeti kako će Zakon zaživjeti u praksi, a dobra koordinacija ključ je uspjeha: od ugostitelja koji će pravilno sortirati i skladištiti otpad, do tvrtki-izvršitelja kojima će trebati podosta strpljenja i discipline da to čine redovito, efikasno i diskretno, sve do komunalnih redara i inspektora koji će morati imati sluha i biti susretljivi i donekle fleksibilni. Jedini je to način da ispunimo krajnji cilj – održivo upravljanje turizmom, za ovu i za sljedeće sezone i generacije.

Tagovi: , , , ,

Povezani članci