Novosti

Interno izvještavanje u hotelijerstvu

Program Fakulteta za menadžmenu turizmu i ugostiteljstvu obuhvaća USALI (najnovije standarde internog izvještavanja u hotelijerstvu) i benchmarking

Hotelijerski fakultet

Pokretanje ovog programa motivirala je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu spoznaja da u Republici Hrvatskoj mnogobrojni hoteli ne primjenjuju USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, 11. izdanje, 2014), najnovije svjetske standarde internog izvještavanja u hotelijerstvu.

Naime, da bi se mogle pripremati, koristiti, interpretirati i međusobno uspoređivati informacije prezentirane u internim izvještajima hotela, nužno je dobro poznavati polazišta definirana posebnim standardima djelatnosti, koji su u svjetskoj hotelskoj industriji poznati pod nazivom USALI.

USALI ima uporište u odredbama međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8 (MSFI / IFRS 8), koji se temeljem odredbi Zakona o računovodstvu, obavezno primjenjuju u svim velikim poslovnim sustavima i ostalima koji kotiraju ili se spremaju kotirati na tržištima vrijednosnica. Kako je u praksi još uvijek nedovoljno prisutna primjena metodološke osnovice upravljanja kvalitetom, okolišem i održivim razvojem, potrebno je ukazati na mogućnosti prezentiranja ovih informacija kroz metodološki okvir izvještaja po standardima USALI, na način da se prethodno provedu postupci interne revizije i revizije okoliša.

S tim u vezi pokrenut je ovaj program, kojeg mogu upisati osobe ekonomskog obrazovanja, s minimalnom srednjom stručnom spremom. Namijenjen je osobama koje rade ili žele raditi u računovodstvu, kontrolingu odnosno planu i analizi.

Nakon uspješno završenog programa, polaznici će biti osposobljeni za uvođenje, ali i unapređenje sustava internog izvještavanja u hotelijerstvu, uz ostvarivanje 15  ECTS  bodova i stjecanja certifikata.

Prijave su u tijeku, a program započinje u ožujku u Opatiji a sve pojedinosti mogu se pronaći na web stranici Fakulteta www.fthm.uniri.hr

Tagovi: , , , , ,

Povezani članci