Novosti

Dodatna pojašnjenja za eVisitor

Hrvatska turistička zajednica pripremila je dodatna pojašnjenja namijenjena turističkim agencijama vezano za postupke prijave i odjave turista te vođenja popisa turista putem sustava eVisitoreVisitor

Također, s ciljem dodatnog jačanja sustava korisničke podrške za sve subjekte koji koriste sustav eVisitor, utemeljen je pozivni centar za upite korisnika koji sva pitanja rješava u najkraćem mogućem roku kroz dostavu preciznih informacija. Hrvatska turistička zajednica isti je utemeljila s ciljem osiguravanja unificiranog i jednoznačnog postupanja svih sudionika u poslovima prijave i odjave turista te vođenja popisa turista.

Pozivni centar radi svakim danom od 8 do 24 sata, a korisnici svoje upite mogu poslati na adresu eVisitor@htz.hr ili telefonskom putem na broj 01/5494-477. Na ovaj će način korisnici dobiti precizne informacije vezane uz sustav eVisitor, a osobe koje postave upite koji nisu u domeni sustava bit će upućene na nadležne institucije.

Vezano za dodatna pojašnjenja za turističke agencije, ona detaljno opisuju ulogu agencija u slučajevima kada iznajmljivači prijavu ili odjavu turista žele povjeriti agenciji kao stručnom subjektu, odnosno detaljnije se opisuje mogućnost da turistička agencija vrši prijavu ili odjavu turista u ime i za račun pojedinog iznajmljivača. Naime, turističke agencije su i do sada, sukladno važećim propisima, mogle vršiti uslugu prijave ili odjave turista te vođenja popisa turista za pojedinog iznajmljivača. Sukladno tome, sustav eVisitor i dalje pruža istu mogućnost turističkim agencijama, ali se sama prijava ili odjava turista više ne vrši putem pojedinačnih sustava kojima su upravljale turističke zajednice, nego na jednom mjestu, odnosno u online pristupom sustavu eVisitor.

S obzirom da su iznajmljivači zakonom određeni kao obveznici prijave i odjave turista, agencije u svim takvim slučajevima nastupaju na temelju ugovornog odnosa s iznajmljivačem te se zaduženje i uplata boravišne pristojbe evidentiraju upravo na ime iznajmljivača i njegov objekt na kojeg se prijava ili odjava turista kao i popis turista odnosi. Posebno je bitno za istaknuti kako je prilikom sklapanja takvih ugovora potrebno uzeti u obzir i propise o zaštiti osobnih podataka, a upravo iz razloga što prijava odnosno odjava turista sadrži takvu vrstu podataka.

Također, ostavljena je i mogućnost da iznajmljivač agenciju opunomoći da kod turističke zajednice u ime i za račun tog iznajmljivača preuzme njegove pristupne podatke u sustav eVisitor, bez potrebe da takva punomoć bude ovjerena kod javnog bilježnika, te samostalno na temelju takvih podataka izvrši sve potrebne radnje za prijavu ili odjavu turista u ime i za račun tog iznajmljivača. Uz navedeno, sustav eVisitor podržava i mogućnost da agencije svoje postojeće recepcijske programe prilagode automatiziranoj prijavi ili odjave turista putem API-a, elektroničkom razmjenom podataka.

„Vjerujem kako smo ovim pojašnjenjima dodatno pomogli turističkim agencijama da se što kvalitetnije pripreme za predstojeći glavni dio sezone te da iznajmljivačima ponude i uslugu prijave i odjave turista koju kao registrirani specijalisti mogu obavljati u okviru pružanja usluga u turizmu. Navedena pojašnjenja ćemo distribuirati putem strukovnih udruženja turističkih agencija, a javno su objavljena i na internetskim stranicama. S obzirom da je ovo prva godina primjene sustava eVisitor, cijelom sektoru želimo omogućiti kvalitetnu podršku u primjeni sustava“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

 

Tagovi: , , ,

Povezani članci